Predstavljamo predsjednike opštine Bijelo Polje u periodu poslije Drugog svjetskog rata
Prvi predsjednik sreza poslije oslobođenja bio je Rade Obrenović nosilac
Partizanske spomenice 1941.
Prvi predsjednik gradske opštine bio je Izet
Kajabegović.

Rade Obrenović rođen je 1912. godine. Završio je šumarsku školu. Radio je kao šumar do avgusta 1942. Godine kad je dobio otkaz kao pristalica Komunističke partije Jugoslavije. Aktivni učesnik NOR-a. Za predsjednika sreza izabran je 1945. godine. Predano je radio na ustanovljenju organa vlasti, koordinaciji privrednih aktivnosti i obnovi najbitnijih infrastrukturnih objekata. Na toj dužnosti ostao je do januara 1949. godine.

Piše: Radomir Perišić