• Ako možeš ispravi grešku, ako ne možeš nauči na njoj.
  • Ko ne čini dobra djela neće steći poštovanje i ugled.
  • Ako ljude uvjeriš kako oni misle, oni će te voljeti. Ako ih zaista nagnaš da misle oni će te mrzjeti.
  • Ako ludog pošalješ na put- prati ga.
  • Ako ste u životu sačuvali mirnu savjest, ne morate se plašiti kad vam neko u ponoć na vrata..
  • Ko zna šta zna manje griješi.
  • Ko zapovijeda, mora naučiti da upravlja samim sobom.
  • Baci dobro niz vodu, ono će opet tebi doći.
  • Razgovor je majka dogovora.
  • Bogat je onaj ko je svojim životom zadovoljan.

            Iz riznice mudrosti prepisuje  Radomir Perišić