PRENOS

Radio prenosi fudbalskih utakmica bili su nekada veoma popularni kod ljubitelja najvažnije sporedne stvarit na svijetu. U poluvremenu, Mirčeta pita: „Zašto među ženama nema sportskih reportera. Bilo je različitih odgovora, ali Mirčeta kao krunski  dokaz navede: “Ne mogu fudbaleri da igraju toliko brzo koliko žena može brzo govoriti.“

Zabilježio: Radomir Perišić