Dan nezavisnosti, Crne Gore obilježava se 21. maja kada je 2006. godine na referendumu obnovila državnu samostalnost. 

Prethodno je Skupština Crne Gore usvojila Zakon o referendumu, koji je dogovoren uz preporuku Evropske unije. Za uspjeh referenduma bilo je potrebno da ga podrži 55 odsto izašlih birača. 

Skupština Crne Gore je 2. marta, na osnovu predloga predsjednika Republike Filipa Vujanovića, donijela odluku da referendum o državno-pravnom statusu bude održan 21. maja. 

Za predsjednika Republičke referendumske komisije (RRK) izabran je Slovak František Lipka. 

Pitanje koje je na Referendumu glasilo bilo je – Želite li da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom. 

Pravo izjašnjavanja na referendumu imali su građani koji u skladu sa propisima o izborima imali biračko pravo. 

Prema podacima Republičke referendumske komisije, pravo glasa na referendumu imalo je 484.700 građana.

Na referendumu je glasalo 419.240 građana ili 86,5 odsto od ukupnog broja birača. 

Crnogorsku nezavisnost podržalo je 230.661 građanin ili 55,5 odsto, dok je za ostanak zajedničke države sa Srbijom bilo 185.000 ili 44,5 odsto. 

Izvor: kolašinske novosti