Seida Belegović pripada onim likovnim pedagozima i akademskim slikarima koji su znalački dijelili i darivali svoju stvaralačku energiju. Malo je takvih u Crnoj Gori: Aljo Smailagić, Beka Masličić, Dašo Otović, Zećir Luboder, Ibrahim Kurpejović,…). Seida Belegović se doslovno pridržava one misli našeg velikog Dada: „Ako se u umjetnosti trudiš da se dopadneš, onda je svršeno i s tobom i s tvojom umjetnošću“. Rođena je u Podgorici gdje živi i stvara. Ova akademska slikarka i magistarka je slikarstvo usavršavala u: Italiji, Francuskoj, Engleskoj, Grčkoj, Rumuniji, a u Parizuje boravila kao stipendista Fonda „Moša Pijade“.Imala je četrdesetak samostalnih i preko 300 kolektivnih izložbi. Dobitnica je vrijednih priznanja, bibliografija o njenom stvaralaštvu broji preko 700 jedinica.

Seidina knjiga „Razdragana slikarska družina“ potvrđuje kontinuiranu brigu o mladim stvaraocima – talentima kod kojih je Seida razvijala ljubav prema slikarstvu, vodila ih stazama umjetnosti do ovjenčavanja prestižnim nagradama. Likovne radionice Seide Belegović bile su i plamičak i žar koji su stvarali buktinje boja na životnim platnima mladosti. Kičica u rukicama mladih talenata slala je poruke da nema života bez umjetnosti. Ono što je tinjalo u tim malim nevinim bićima, Seida je raspretavala i davala snagu za prva perja, prva krila i let kroz svijet boja. Slikarski radovi polaznika likovnih radionica slikarke Belegović počinjali su da posjećuju konkurse, izložbe, dobijaju nagrade. Slikarstvo je dobijalo novu snagu. Jato se širilo, a slikarstvo bogatilo. Na stranicama ove knjige nalaze se uspomene: životne i slikarske. Jedna radionica je sada u knjizi. Sastale su se generacije, stilovi, boje, pravci. Slikarske škole su postale novi uzori. Slikari su odrasli, a njihovi crteži su postali najdraže uspomene. Ovo je spomenar generacija koje je umjetnički uspješno odgajala vrsna crnogorska likovna pedagoškinja Seida Belegović.

U prvom dijelu ove knjige sakupljeni su i svi uspjesi članova čuvene Seidine likovne radionice. Nije ih malo! Oni su biljeg jednoga vremena, jedne posvećenosti, međusobnog razumijevanja i radovanja. Ovo je jedno veliko likovno kolo, ono razdragano kojem je boja bila ljubav. Ti prvi slikarski koraci bili su, za neke, i presudni za životna i profesionalna opredjeljenja. Likovna radionica je postala sastavni dio biografija mnogih uspješnih stvaralaca. Tu su: Anđela Marunović, Milica Vušanović, Isidora Smolović, Marija Pralas, Ivana Vujošević, Anastazija Jakšić, Viktorija Aleksejceva, Staša Marić, Lara Šćekić, Marija Maša Božović, Maša Todorović, Neda Bulatović, Merima Tuzović, Iva Drekalović, Tijana Đurović, Milo Perović, Tanja Radovanović, Ognjn Sredanović, Vladimir Marić, i dr.

Fotografije i tekstovi iz prvog dijela ove zanimljive i radosne knjige su istorija uspješnosti mentorke Belegović i njenih talenata. Mnogobrojne su izložbe u Crnoj Gori i regionu na kojima su učestvovali Seidini polaznici Radionice bilježići i dobijajući prestižne nagrade. Bile su to i jesu nagrade za najljepše trude jedne mentorke koja je znala da prepozna i nadogradi likovni talenat kod mladih. Svi su ti crteži, slike istorija našeg školskog slikarstva i likovne umjetnosti. One su podstrek drugima, prije svih likovnim pedagozima da krenu i koračaju stazama koje je na lijep način trasirala Seida Belegović.Isječci iz novina ilistova koji su dati u ovoj knjizi pokazuju da su mediji na pravi način pratili rad Seidine Radionice i uspjehe ove razdragane družine.

Knjiga „Razdragana slikarska družina“ na svojim stranicama  predstavlja portrete uspješnih likovnih talenata, pokazujući da je Crna Gora uvijek bila rasadnik odličnih likovnih talenata i kuća velikih slikara, čijim djelima se dive generacije likovnih istoričara.

U prvom dijelu knjige imamo i svojevrsnu retrospektivnu izložbu polaznika Seidine Radionica. Svi ovi radovi potvrđuju talenat i rad učenika i pedagošku brigu Seide Belegović. Ova knjiga potvrđuje značaj i važnost likovnog odgoja u svakom obrazovno sistemu. Seida Belegović, zbog svog uspješnog rada, mora biti uzor svima koji se bave likovnom pedagogijom.

Drugi dio ove knjige, naslovljen „Prijatelji slikari“, sadrži odabrane tekstove, intervjue, prikaze koje je Seiga Belegović, različitim povodima, pisala i izgovarala o našim slikarima iz različitih generacija. Divni su ti autorkini utisci o slikarstvu i razgovorima o umjetnosti sa našim velikana. Čitamo na stranicama ove knjige tekstove o Lubardi, Milu, Dadu, Batu Brajoviću, Tindi Bulatović, Bobu Sloviniću, Atosu Miloševiću, Anki Burić, Igoru Rakčeviću, Admiru Bamburu,Vuku Marseniću, Vojmiru Vlahoviću, Alju Smailagiću, Milu Pavloviću, Bosi Barović,  Đerđ Noc Martiniju, Aldemaru Ibrahimoviću, Rudiju Gogi, Savu Pavloviću, Pavlu Pejoviću, Bilalu Nikeziću, Sanji Đuranović, umjetnicima Zete, i drugima. Pokazuje Seida Belegović svoje akademsko likovno obrazovanje i pedagošku misiju koju prenosi generacijama. Na upečatljiv način i metodološki dobro postavljen pristup prikazani su portreti naših istaknutih likovnih stvaralaca.

Na upečatljiv način su predstavljeni i članovi Udruženja izvornih likovnih  umjetnika Crne Gore, kao i njihovo stvaralaštvo. To su oni stvaraoci koju upotpunjavaju našu likovnu umjetnost.

Knjiga „Razdragana slikarska družina“ pokazuje uspješan pedagoški rad akademske slikarke Seide Belegović, kao i njenu, očekivano, punu angažovanost u praćenju naše likovne scene. Tekstovi o velikim jubilejima slikara, njihovim izložbama sabrani su na jednom mjestu u namjeri da i ova knjiga bude značajan doprinost istoriji likovne umjetnosti Crne Gore. Cilj je, svakako, i ostvaran.

Kao publicista, Seida Belegović je autorka i drugih  tekstove koji nijesu objavljeni u ovoj knjizi. Oni su vezani za autorske projekte, izložbi djece i omladine kojima nije bila mentor, kao i za nastavu i nastavni proces likovne kulture, a koji joj mogu poslužiti, ako se bude odlučila baviti naučnim radom, za drugu knjigu. Svakako, da to svi očekujemo. Očekujemo i drugu knjigu Seide Belegović u kojoj svoje mjesto moraju da nađu i tekstovi i likovna kritika koja je pratila Seidino bogato likovno stvaralaštvo. O ovome svjedoče i dva uvodna teksta ove knjige: Seida Belegović – jedna priča Radmile Bulatović i Seida Belegović u likovnoj kulturi Mihaila Lišanina.

                                                                                    Piše: Prof. dr Draško Došljak