U dopisu Skupštini Crne Gore, Ministarstvu ekonomije i Ministarstvu rada i socijalnog staranja se navodi da radnici Polimke smatraju da su neopravdano izostavljeni po pitanju isplate predviđenih otpremnina. Naglasili su da su i oni obavljali izuzetno teške i po zdravlje štetne poslove i da ih stoga, naknadnom odluko, treba izjednačiti sa radnicima iz metalske i rudarske industrije.

Bili smo iznenađeni kada smo vidjeli da su najnovijom odlukom o isplati otpremnina bivšim radnicima obuhvaćeni samo zaposleni koji su radili u rudarskom i metalskom sektoru, a da nas tu nema. Tim prije kad se zna da su radnici Polimke obavljali poslove i zadatke na kojima se računa staž sa uvećanim trajanjem na poslovima koji su opasni i štetni po zdravlje zbog upotrebe raznoraznih kiselina i otrovnih materija. Dovoljno je reći da je svaki radnik u toku radnog vremena svakodnevno morao da popije po litar varenike zbog anuliranja štenih uticaja hemikalija na organizam. Zato od Skupštine i nadležnih ministarstva zahtijevamo da preispitaju pomenutu odluku i da i nas uvrste u spisak radnika koji treba da dobiju otpremninu, jer nije pošteno da i dalje budemo diskriminisani u odnosu na druge koji su u fabričkim postrojenjima na težak način zarađivali plate – u ime bivših radnika Polimke istakao je Mileta Šćekić.

Polimku je 2006. godine kupila slovenačka kompanija Кoroški. Ona je tada postala vlasnik 64 odsto akcija fabrike za šta je platila samo 1.000 eura. Poslije dvije godine, zbog nepoštovanja rokova od strane novog kupca, došlo je do raskida ugovora, kada je sto radnika upućeno na biro rada.

Poslije toga raspisan je novi tender, nakon čijeg zaključenja su 2008. godine predstavnici Vlade Crne Gore i državnih fondova sa podgoričkim preduzećem Кips potpisali ugovor o prodaji Polimke. Кips je u jednom dijelu bivše fabrike otvorio tržni centar. Bivši radnici tvrde da je prije privatizacije u fabrici ostala milionska imovina a da su oni kasnije dobili minimalne otpremnine.

Nakon gašenja fabrike upućeni smo na biro rada bez igdje ičeka. Tek kasni smo poslije brojnih peripetija dobili po 1.900 eura otpremnine, iako je vrijednost fabričke imovine procjenjivana na 14 miliona eura– ističu bivši radnici Polimke.

Tvrde da su izigrani i prevareni

Pojedini bivši radnici Polimke navode da ni sudskim putem nijesu uspjeli da naplate potraživanja koja su im prilikom odlaska na biro rada obećali odgovorni iz Vlade Crne Gore.

Otišli smo na prevaru na biro rada, jer nam je tada obećano da će se uraditi kvalitetan socijalni program sa kojim će svi biti zadovoljni, i da ćemo od dobijenog novca moći da organizujemo sopstveni biznis. Rečeno je da ćemo dobiti od 500 do 700 eura po godini radnog staža i da će radnici koji budu radno angažovani biti uključeni u proizvodnju kože. Povjerovali smo toj priči i tek kasnije uvidjeli da smo prevareni i izigrani. Što je najgore obećana potraživanja nijesmo uspjeli da ostvarimo ni sudskim putem– ističe nekadašnji predstavnik radnika Dušan Veljić.

Izvor: espona.me