U Plavskom jezeru, nedaleko od obale, ima jedno mjesto koje se zove Berberov fir. Tu je voda tiha, duboka i bistra, pa se u nju Visitor ogleda kao u ogledalu. Vele da se u tom viru nekada i direk vidio.
Na tom mjestu je nekada bio Plav, dok nije potonuo zbog nekog Januša koji je zaklanog kokota stavio u torbu svetog Save, a direk je, kako se vjeruje, stub od kuće plavskog berbera. Zato se i zove Berberov fir. Direk bi se ponekad ukazao, kada bi se nivo vode u jezeru spustio. Može se čuti i sada gdje stariji ljudi pričaju da su slušali gdje ljudi govore da je Omer Čoča, stari plavski ribar vidio taj direk i kraj direka, na dnu jezera, veliki kazan. Vjeruje se da je taj kazan pun zlata.
Mnogi i sada, kada čamcem prođu Berberovim firom, pogledaju u njegovu dubinu ne bi li ugledali kazan sa zlatom ili, bar, direk. Izgleda da je mulj pokrio kazan, a da je direk istrunuo ili ga je voda otrgla.

Izvor:avlija.me, piše: Ramo Markišić