Dok jedni smatraju da naziv Berane vodi porijeklo od staroslovenske riječi za ovna – beran, baran, s obzirom na to da se radi o stočarskom kraju, drugi izvori kažu da je naziv Berane nastao od turske riječi Bir-hane, što u prevodu znači jedan han – jedna kuća. Pored ova dva, postoji još jedno mišljenje – da je još u XIV vijeku nastalo Beran-Selo, te da je od toga kasnije i gradsko naselje dobilo ime Berane.  U srednjem vijeku područje Berana je bilo poznato kao Budimlja i imalo je veliki ekonomski i politički značaj.

Izvor: www.travelmontenegro.me