Pozivamo osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje da se strogo pridržavaju mjera u borbi protiv kovid infekcije, jer je situacija zabrinjavajuća,  a takođe i donosioce odluka da donesu mjere adekvatne trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Smatramo da u situaciji kada se Crna Gora u epidemiološkom smislu po svim parametrima koji se prate rangira kao najgora u Evropi i među nekoliko najgorih u Svijetu nemamo adekvatne mjere koje će u dogledno vrijeme uticati na pad obolijevanja od kovid infekcije. Primjera radi, u Crnoj Gori registrovano je 1.297 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika dok je taj broj u Bosni i Hercegovini 547, na Kosovu 374, Sjevernoj Makedoniji 285 i Hrvatskoj 64. Vjerujemo da ovakva slika nije samo rezultat nepoštovanja mjera već i blagih mjera, neadekvatnih epidemiološkoj sitiuaciji. Čini se da je bolje preventivno djelovati i zaštiti građane i zdravstveni sistem nego čekati da vidimo šta će se desiti da bi donijeli oštrije mjere.

Direktor: Sead Čirgić