NE PITAJ

U ljeto 1992. otišao Lalić da posjeti svog bolesnog prijatelja. Poslije nekoliko kratkih pitanja i odgovora nasta tajac.

U toj pauzi kćerka čovjeka kojem je Lalić došao u posjetu upita: „Kako ste Vi, čika Mihailo?

„To starog čovjeka ne treba pitati, jer odmah počne da se žali“.

Mihailo Lalić

OLOVKE

Zabilježeno je da je Mihailo Lalić, uglavnom, grafitnom olovkom. Kad je prijatelj zamolio velikog pisca da mu pokaže svoju radnu sobu vidio je keramičku posudu punu ostataka  grafitnih  olovaka koje se jedva mogu držati u ruci.

„Dozvoli da ti poklonim 10, 20, 50 olovki da se ne mučite, jedva ih držite u ruci.

„Neka ih. Pametnije su olovke pri kraju, odgovori romansijer.

                                                                                                             Odabrao: R. Perišić