Amer Ramusović je među prvim novinarima u Crnoj Gori koji se profesionalno, i stručno i dan danas sa visokim moralnim i etičkim kodeksima odnosi prema svojoj profesiji. Svojim nesebičnim radom, požrtvovanjem, podigao je ugled novinarske branše. Amer Ramusović je novinarstvo i žurnalistiku doživio kao složenu i kompleksnu profesiju koja zahtijeva stalno unaprijeđenje. Današnje novinarstvo se u mnogo čemu razlikuje od onog prije desetak godina ili više. Međutim kod profesionalaca poput Ramusovića vrijednonosni sistem, i visoke etičke i moralne norme ostale se u domenu njegovog angažmana neopterećenosti pritiscima društva i profesije kojima nikada nije podlegao. Amer Ramusović je odavno shvatio da javno iznesena riječ novinara nosi svoju težinu da može biti oštra poput mača, i prenijeti društvu u cjelini snažnu poruku.

Blistava karijera Amera Ramusovića počinje u njegovom rodnom Ivangradu sadašnje (Berane) đe se 07.09.1963. godine rodio, đe je završio osnovnu i srednju školu. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu na odsjeku žurnalistika, diplomirao je 1988. godine. Postdiplomske (magistarske) studije okončao je 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli na odsjeku žurnalistika sa prosječnom ocjenom 10. Profesionalno je zaposlen u Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore kao portparol i PR menadžer gdje oblikuje svijet komunikacija u Crnoj Gori bilo kao stručnjak iz ove oblasti ili kao dugogodišnji medijski poslenik sa velikim iskustvom.

Bio je predavač na više škola za odnose sa javnošću i za obuku ljudi koji žele da se bave komunikologijom. Bio je koordinator nekoliko PR kampanja u reformi zdravstva imenovan od strane Ministarstva zdravlja, učesnik je brojnih stručnih seminara, kongresa i PR skupova u zemlji i inostranstvu sa obezbijeđenim sertifikatima. Sa uspjehom je završio školu evropskih integracija i ljudskih i manjinskih prava. Ramusović je radio i kao novinar-urednik u sarajevskom Oslobođenju i Večernjim novinama, RTV Sarajevo, beogradskim Večernjim novostima i Blicu, zatim crnogorskim štampanim medijima Vijestima, Publici i Pobjedi, bio zamjenik glavnog urednika u časopisu Novi dani. Radio je kao urednik i novinar u Radio Beranama i Radiju Crne Gore, zatim bio glavni i odg. urednik lista Sloboda, sarađivao sa više medija sa prostora bivše SFRJ, a poslednji je i glavni i odg. urednik Međunarodnog Radija Srbija i Crna Gora (Radio Jugoslavije) u Beogradu na čijem je čelu kao crnogorski kadar bio u periodu 2003/2006. god. do proglašenja nezavisnosti Crne Gore, odnosno do prestanka postojanja državne zajednice.

Nakon toga bio je glavni urednik Medicala, specijalizovanog časopisa za zdravstvenu problematiku, dobitnik je više novinarskih nagrada, član je Društva crnogorskih novinara, predsjednik Skupštine Udruženja lokalnih štampanih medija i predsjednik Samoregulatornog savjeta za lokalnu i periodičnu štampu.

Naslovna strana časopisa Komuna

Osnivač je i direktor časopisa za lokalnu samoupravu i njegovanje baštine Crne Gore-“Komun@”, specijalizovanog i jedinog takve vrste u Crnoj Gori i regionu uopšte, a član je i Savjeta lista „Glasnik penzionera Crne Gore”. Autor je knjige „Samoregulacija medija u Crnoj Gori.”

U toku dugogodišnje radne karijere postao je istaknuti društveni, sportski i kulturni radnik, član više NVO koje se u svom programu bore za međunarodnu saradnju Crne Gore, član stručne komisije za evropske i evroatlanske integracije, predsjednik komisije savjeta Radio Televizije Crne Gore za program na jezicima manjinskih naroda, zatim NVO za demokratiju, medijski pluralizam, ljudska i manjinska prava, zaštitu životne sredine, a trenutno je predsjednik upravnog odbora NVO ,,Spona” koja je osnivač prvog elektronskog portala na sjeveru Crne Gore pod nazivom ,,E spona” i bavi se oblastima demokratije, medijskog pluralizma i ljudskim i manjinskim pravima, a bio je i član Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore sa nevladinim organizacijama za oblast kultura i informisanje.

Doprinos Amera Ramusovića Crnogorskoj medijskoj sceni je izuzetno velik, značajan ali i prepoznat u medijskoj zajednici ne samo u Crnoj Gori već daleko i van njenih granica. Nijesu ga zaobišle ni brojne nagrada ni priznanja za doprinos ovoj izuzetno teškoj ali časnoj profesiji. Među rijetkim je novinarima u Evropi (prvi kod nas) koji je napisao jedinstvenu knjigu ,,Samoregulacija medija u Crnoj Gori” dajući puni doprinos razvoju ulozi i značaju medija. Amer Ramusović je posebno u časopisu ,,Komuna” uspio da prezentuje, podsjeti, sačuva bogatu kulturnu različitost i kulturna blaga u Crnoj Gori. Amer Ramusović podržava podstiče i afirmiše mlađe kolege, uvjek im govoreći da mediji nisu samo traganje za eksluzivom i opštim vijestima već da moraju sve ono što zapišu i istraže na jedan profesionalni i atraktivniji način prezentovati sve zahtjevnijim čitaocima. Privrženost novinarskoj profesiji njegov (lični) profesionalizam njegova predanost za kompleksne i složene teme čine da utiče na javno mjenje što u suštini i jeste odnos pravog profesionalca. Doprinos Amera Ramusovića posebno se ogleda u podršci pravima manjinskih naroda u Crnoj Gori, čime je ovaj istaknuti novinar postigao najviši stepen povjerenja među njima. Ramusović je kroz svoju praksu veoma dobro plasirao i postavljao pitanja od javnog interesa kako u Crnogorskim tako i u globalnim tokovima i izazovima. O njegovom medijskom radu najbolje govore njegovi čitaoci, koji godinama sa pažnjom prate njegove tekstove. Amera Ramusovića pored visokog obrazovanja karakteriše darovitost, shvatanje suštine sa izazovima društva i vremena stalna inicijativa, jaka energija, visoka etičnost. Amer Ramusović će još dugi niz godina na medijskom nebu Crne Gore biti poslenik medija čije ćemo tekstove, kolumne, i stavove sa pažnjom čitati.

Piše: Božidar Proročić, književnik i publicista