U cilju sprečavanja nedozvoljene trgovine i zloupotrebe pirotehničkih sredstava naročito u vrijeme proslave Novogodišnjih i Božićnih praznika, u svim stanicama policije izvodiće se u kontinuitetu, vremenski shodno procjeni, u periodu od 14. 12. 2020. do 16.01. 2021. godine operativna akcija „Petarda“.

Timove za pripremu i sprovođenje akcije će činiti predstavnici inspekcijskih službi, komunalne policije, škola, doma zdravlja, medija i dr.

Akcija će se realizovati kroz pojačanu kontrolu vozila, nadzor nad legalnim i nelegalnim trgovačkim i drugim objektima koja mogu služiti za skladištenje, distribuciju  i prodaju pirotehničkih sredstava, koja se nalaze u nelegalnom prometu.

Petarde, vatrometi, prskalice, i slična sredstva predstavljaju pirotehnička sredstva koja  uglavnom nijesu ispitana, a često je istekao njihov rok trajanja i upotrebe. Najbrojniji kupci su upravo djeca ili nesavjesni roditelji i često se dešava da se radost pretvori u tugu zbog nestručnog rukovanja tim sredstvima.

Shodno članu 45c, stav 4, Zakona o eksplozivnim materijama Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je Naredbu o zabrani prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava razreda II – petardi, objavljen u Službenom listu Crne Gore 79/2020  što znači da tokom novogodišnjih i božićnih praznika neće biti prodaje pirotehničkih sredstava II razreda – petardi. Ostalo, fontane, rimske svijeće, rakete, vulkani  biće u prodaji u vremenskom periodu koji je naznačen u Zakonu o eksplozivnim materijama, u specijalizovanim prodajnim objektima koji ispunjavaju predviđene standarde i mogu se prodavati isključivo osobama starijim od 18 godina.

Krivičnim zakonikom precizirano je:

Da će osoba koja „neovlašćeno izrađuje, prodaje, nabavlja , razmjenjuje nosi ili drži vatreno oružje, municiju ili eksplozivne materije“ biti kažnjena zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Zakonom o javnom redu i miru propisano je:

Ko na javnom mjestu, bez dozvole, upotrebi vatreno oružje ili eksplozivne materije i  time naruši mir ili bezbjednost  građana, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 150 eura do 1500 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

Odjeljenje bezbjednosti Mojkovac