Radnici građevinske firme  „TOFI“, započeli su radove na putu u MZ Lagatore na potezu Crkvište – škola u dužini od jednog kilometra.

“Kroz ovaj program asfaltiraćemo i put do Mirajbrda, kao i lokalni putni pravac u Daščoj rijeci. Ukupna dužina ovih putnih pravaca je 2.7 km. Ugovorena vrijednost radova sa pomenutom firmom je 174 hiljade eura, dok je učešće lokalne uprave u finasiranju ovih radova 48. 347 hiljada eura. Ostali dio izdvaja Vlada Crne Gore preko Ministarstva poljoprivrede kao i međunarnodni fond IFAD.  Očekujemo da će se završiti svi radovi predviđenom dinamikom. Dosadašnje iskustvo nam govori da je ova firma opremljena kvalitetnom mehanizacijom i stručnim kadrom, što je jedan od preduslova za kvalitetno odvijanje radova i poštovanje rokova. Kada već govorimo o saradnji sa IFAD-om, ovom prilikom ću istaći da smo, takođe, u partnerskom odnosu obezbijedili 184 hiljada eura za nastavak radova na vodovodu „Murovsko vrelo“, od čega je iz kase lokalne uprave opredijeljeno 49. 639 hiljada eura, a ostali dio partneri u ovom projektu.

Sa zadovoljstvom ističem da smo potpisali ugovor za izvođenje radove sa kompanijom INDEL Inžinjering i očekujem da vrlo brzo i radnici ovog preduzeća budu na terenu. Ovo su dva značajna projekta za naše građane i ubijeđen sam da će se realizacijom oba ova projekta stvoriti uslovi za kvalitetni život“, istakao je predsjednik Opštine Petnjica, Samir Agović.

Izvor: petnjica.me