Od početka 18. vijeka rožajsko-peštersko i bihorsko područije naseljava prognano i izbjeglo katoličko i pravoslavno stanovništvo iz okolnih područija, koje je prihvatilo islam. U 18. i 19. vijeku, pod turskom vlašću, Rožaje je predstavljalo važan upravni i trgovački centar s razvijenim zanastvom i stočnim sajmovima. Francuski putopisac Ami Bue u svom putopisu iz 1892.godine, kaže da Rožaje ima oko 60 kuća, džamiju i hanove. Za vrijeme turske vladavine Rožajama je, pored varošice Rožaje, pripadao i dio Bihora, Pešteri i novopazarske oblasti. Tada, 1892.godine, Rožaje je obuhvatalo 81 selo. Bogastvo koje su stekli trgovci iz ovog kraja u drugoj polovini 19.vijeka izkazano je u izreci iz tog doba „Da Carigrad izgori, Rožaje bi ga podiglo“.

Izvor: www.rožaje.me